Bezoek aan Amersfoort

Het was druk in de stad, veel drukker dan Johan had verwacht. Een warme broeierige wind blies door de straten. Johan was afgestegen en liep met het paard aan de teugels via de Beestenmarkt in de richting van de stadsherberg.

Beestenmarkt

De voormalige stadsherberg

Nu gingen de twee mannen naar buiten waar Johan zijn paard bij de hand nam. Zo liepen ze richting toren. Bij de Kamp aangekomen sloegen ze linksaf voor het prachtige gebouw met een klokgevel waarin de bijzondere gevelsteen D'Gekroonde Bye-korf gemetseld was.

 D'Gekroonde Bye-korf

Johan hield zijn paard in toom toen ze via de drukke Kamper binnen poort de Lange straet in liepen. Bij Zevenhuizen aangekomen zag Johan hoe Frederieck begerig keek naar herberg In den Grooten Slock.

Kamper binnen poort

In den Grooten Slock

In den Grooten Slock